Trụ sở chính

Đại Lộ Võ Nguyên Giáp, Phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hóa

Điện thoại

0382 59 58 58

0382.59.58.58