Trụ sở chính

Đại Lộ Võ Nguyên Giáp, Phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hóa

Điện thoại

0946 04 7986

Max Scharping Authentic Jersey 

0946047986